Sök på siten:

Interna länkar

SFNR:s kommentarer angående European Training Curriculum in Radiology samt anpassning till svenska förhållanden.

Föreläsningar från röntgenveckan 2018 på tema "Huvud- halsradiologi":

Lennart Flygare: Strukturerad granskning DT hals


Föreläsningar från röntgenveckan 2016 på tema "Småkärlssjukdom":

Anders Wallin: Why should white matter Changes be taken into account; the Clinical dementia perspective

Sara Shams: Små kärl, viktiga sjukdomar

Elna-Marie Larsson: Standardiserad rapportering av småkärlssjukdom

-----------------------------------------------------------------------

Risker vid DT av hjärnan på små barn? - Rekommendationer

Radiologiska tekniker för att påvisa upphävd cirkulation i hjärnan


Metodböcker:

Metodbok VO Bild och Funktion, Skånes universitetssjukhus.

MR metodbok 2016 (Uppsala). Om dokumentet inte öppnas korrekt, prova att högerklicka och ladda ned filen.

Kliniska tips


Radiologisk tumörklassifikation av hypofystumörer i Svenska Hypofysregistret. Detta dokument har författats gemensamt av Svenska Hypofysgruppen och SFNR. Det beskriver ett nytt klassifikation som från nu ska användas i Svenska Hypofysregistret (ersätter SIPAP).

Användande av MR för diagnos och uppföljning av MS. Rådgivande dokument utformat av Svenska MS-sällskapet i samarbete med Svensk Förening för Neuroradiologi.

Akut stroke (SITS)

The radiology assistant


Externa länkar – Organisationer

Socialstyrelsen (SoS)

Neuroradiologi ST utbildning 2012

European Society of Neuroradiology (ESNR)

Svensk förening för bild- och funktionsmedicin (SFBFM)

World Federation of Neuroradiological Societies (WFNS)

European Union of Medical Specialists (UEMS) – Division of Neuroradiology

Svenska Läkaresällskapet (SLS) 

Ansvarig utgivare: Ordförande i SFNR
Johan Wikström
BFC/röntgen, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel
E-post: johan.wikstrom@radiol.uu.se
Webmaster: Lars.Stenberg@skane.se
Senast uppdaterad: 2018-10-11