Sök på siten:Relaterade sidor:
» Verksamhetsberättelser
» Årsmötesprotokoll
» Föreningens stadgar
» Föreningens historia (engelska)
» Ekonomisk rapport

Styrelsen

Johan Wikström

Ordförande

BFC/Röntgen
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
johan.wikstrom@radiol.uu.se

Roger Siemund

Vice ordförande

VO Bild och funktion, Neuroröntgen
Skånes Universitetssjuvård, Lund
221 85 Lund
Tel. 046-17 30 68

Roger.Siemund@med.lu.se

Lars Stenberg

Föreningssekreterare

VO Bild och funktion, Neuroröntgen
Skånes Universitetssjuvård, Lund
221 85 Lund
Tel. 046-17 30 24
Lars.Stenberg@skane.se

Magnus Kaijser

Vetenskaplig sekreterare

Neuroradiologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

magnus.kaijser@sll.se

Lars Jönsson

Kassör

Neuroradiologi
Gröna stråket 2 plan 2
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
lars.m.jonsson@vgregion.se

 

 

 

Ida Blystad

Ledamot

Radiologi, institutionen för medicin och hälsa
Linköpings universitet
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

ida.blystad@regionostergotland.se

Birgitta Leiram

LedamotNeuroradiologi
Gröna stråket 2 plan 2
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel. 031-342 71 62
birgitta.leiram@vgregion.seHåkan Almqvist

Ledamot

Neuroradiologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

hakan.almqvist@sll.se

Ansvarig utgivare: Ordförande i SFNR
Johan Wikström
BFC/röntgen, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel
E-post: johan.wikstrom@radiol.uu.se
Webmaster: Lars.Stenberg@skane.se
Senast uppdaterad: 2017-07-05