Sök på siten:
Akademiska Sjukhuset
Neuroradiologiska avdelningen
751 85 Uppsala

Linköpings Universitetssjukhus
Radiologiska avdelningen
581 85 Linköping

Norrlands Universitetssjukhus
Neuroradiologiska avdelningen
901 82 Umeå

Karolinska Universitetssjukhuset
Neuroradiologiska kliniken
171 76 Stockholm

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Neuroradiologiska avdelningen
413 45 Göteborg

Skånes universitetssjukhus
VO Bild och funktion
Sektion neuroradiologi
221 85 Lund
Ansvarig utgivare: Ordförande i SFNR
Johan Wikström
BFC/röntgen, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel
E-post: johan.wikstrom@radiol.uu.se
Webmaster: Lars.Stenberg@skane.se
Senast uppdaterad: 2014-10-14